Slovakia Album Page 16—Two churches at Kezmarok


PICT0497.jpg

PICT0498.jpg
PICT0499.jpg PICT0500.jpg PICT0509.jpg

PICT0502.jpg
PICT0504.jpg PICT0505.jpg PICT0507.jpg
PICT0501.jpg